Kamis, 21 Juli 2011

Pintu-pintu Kebaikan

Mu'az bin Jabal ra berkata,
"Aku pernah berkata, 'wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal
yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka'."
Beliau menjawab, "Engkau menanyakan sesuatu yang besar, namun hal itu
menjadi ringan bagi siapa saja yang diringankan oleh Allah swt. Kamu
menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun,
mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa ramadhan, berhaji ke
Baitullah."
Kemudian beliau bersabda, "Inginkah engkau kuberitahukan mengenai
pintu-pintu kebaikan?; Puasa adalah perisai, shadaqah itu dapat
menghapus kesalahan sebagaimana air dapat menghapus api dan shalatnya
seseorang di tengah malam." Kemudian beliau membaca surat As-Sajadah
ayat 16, "Tatajaafaa junuubuhum 'anil...." (Lambung-lambung mereka
jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan
harap-harap cemas).
Kemudian beliau bersabda, "Inginkah kalian kuberitahukan pokok dari
segala urusan dan puncak mahkotanya?". Aku menjawab, "Ingin wahau
Rasulullah." Beliau bersabda, "Pokok dari segala urusan adalah Islam,
tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad."
Lalu beliau bersabda, "Maukah kalian kuberitahu kunci dari semua itu?"
Aku menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Maka beliau menunjuk lidahnya
seraya bersabda, "Kendalikan ini!" Aku bertanya, "Wahai Nabiyullah,
apakah kami akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kami
katakan?" Beliau bersabda, "Celakalah engkau hai Mu'adz! Bukankah yang
menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur.
Adalah akibat lidah mereka?"
(H.R. Tirmidzi; terjemahan Hadis Arba'in)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar